วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

..นางฟ้าตัวน้อย..(หมายเลข 2)


..นางฟ้า..
เจ้าจุติมาแต่หนไหน
น่ารักเสียนี่กระไร
สดใส ไร้มารยา

ไม่มีความคิดเห็น: