วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

วัยเยาว์


วัยเยาว์ ของ..นางฟ้า กะเหรี่ยงน้อย หมายเลข 1

สองกะเหรี่ยงน้อย


ขอบคุณสวรรค์

ขอบคุณบรรพชน

ที่ช่วยบันดาลดล

ให้สองเจ้ากำเนิดมา